تسمه نقاله PU

آوریل 16, 2018
تسمه نقاله PU پی یو

تسمه نقاله PU پی یو

تسمه نقاله PU پی یو نـوار نقاله پی یو (PU) که عمـدتا” با رنگ سفید در ایـران شـناخته می شود و ازقـدرت بـالایی برخـوردار و هـمین […]

WhatsApp