* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید. تسمه نوار | صنایع لاستیکی خلیج فارس | قطعات لاستیکی | تسمه نقاله

تسمه نوار

آوریل 15, 2018
تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله تـسمه نوار نقـاله با روکـش لاسـتیک و لایه های منـجید در ضـخامت های مخـتلف و با تعداد منجید برحسب ضخـامت و قـدرت نقاله […]

WhatsApp