* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید. تسمه نوار نقاله لاسـتیکی | صنایع لاستیکی خلیج فارس | قطعات لاستیکی | تسمه نقاله

تسمه نوار نقاله لاسـتیکی

آوریل 16, 2018
تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش

تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش

تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش روکـش رویه این نوع تسـمه نوار نقاله از جنس لاستیک مـقاوم در برابر سـایش طـراحی شـده اسـت اسـتفاده از این […]

WhatsApp