تسمه نقاله PU پی یو

تسمه نقاله PU پی یو

تسمه نقاله PU پی یو

تسمه نقاله PU پی یو

نـوار نقاله پی یو (PU) که عمـدتا” با رنگ سفید در ایـران شـناخته می شود و ازقـدرت بـالایی برخـوردار و هـمین طور از خصـوصیات دیگر این تـسمه نقاله ضد روغـن و گاهـا” آنتـی اسـتاتیک (ضد الـکتریـسته) می باشد. تسمه نقاله PU پی یو مواد غذایی در ماشین های بسـته بندی به صورت تسـمه های p.v.c نوار نقـاله که بر روی رولرهای کاملا صاف و افقی قرار دارند تسمه نقاله PU پی یو جهت انتقال جعبه ها, بسته بندی ها و… بکار می رود.

WhatsApp