* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید. * لطفا جهت سفارش و خرید ساعات کاری 20 - 8 در تماس باشید. تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش | صنایع لاستیکی خلیج فارس | قطعات لاستیکی | تسمه نقاله

تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش

تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش

تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش

تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش

روکـش رویه این نوع تسـمه نوار نقاله از جنس لاستیک مـقاوم در برابر سـایش طـراحی شـده اسـت اسـتفاده از این تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش برای حمل بارهایی که سایش و مـواد حل شونده اسـتقامت بالایی دارند، استفاده می شود. و نیز تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش در برابر ضـربات احتمالی اجـسام حمل کننده مقـاومت دارد. تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش در صنایع غذایی و آرد مورد استفاده قرار می گیرد که ازضخامت کمتری ولی قدرت بیشتری برخوردار است که به آن تسمه نوارنقاله بالابر گفته می شود که معمولا با ضـخامت 6 یا 7 میل می باشد ولی میزان EP آن EP 800 یا EP1000 می باشد. از تسمه نوار نقاله لاسـتیکی ضد سـایش بالابر با بـستن قاشـقک جهت آسانـسوری جابـجایی مواد غـذایی از قبـیل آرد، دانه های روغنی و غیره اسـتفاده دارد.نکته: محل ایده آل نگهداری تـسمه نقاله، دمای کم، نورکم و محـیط بدون رطوبت است.

WhatsApp