* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید. کوپلینگ تایری | صنایع لاستیکی خلیج فارس | قطعات لاستیکی | تسمه نقاله

کوپلینگ تایری

کوپلینگ تایری

کوپلینگ تایری

کوپلینگ تایری

کوپلینگ تایری :کوپلینگ تایری قابلیت تعویض جهت چرخش به طور متناوب را دارا بوده و شوک شعاعی و ارتعاشات پیچشی را خنثی کرده،کوپلینگ تایری عملکردی بدون صدا دارد.

کوپلینگ های تایری یا فرغونی قابلیت جبران عدم هم محوری شفتها از نظر فاصله و زاویه را به مقدار زیادی دارا هستند.

مونتاژ و دمونتاژ قسمت لاستیکی کوپلینگ تایری به آسانی انجام شده و نیازی به جابجایی محرک و متحرک نیست.

از مزایای کوپلینگ تایری می توان به انعطاف پذیری بسیار زیاد و قابلیت فیوز بودن آن اشاره کرد.

از آنجائیکه در کوپلینگ تایری اتصال دو سمت کوپلینگ از طریق لاستیک می باشد در صورتیکه گشتاور از حد مجاز تجاوز کند و یا اگر شوک ناگهانی به سیستم وارد شود ارتبط دو سمت کوپلینگ تایری از طریق پاره شدن این لاستیک قطع شده و آسیبی به سیستم وارد نمی شود.

WhatsApp