* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید. * لطفا جهت سفارش و خرید ساعات کاری 20 - 8 در تماس باشید. کوپلینگ غلافی | صنایع لاستیکی خلیج فارس | قطعات لاستیکی | تسمه نقاله

کوپلینگ غلافی

کوپلینگ غلافی

کوپلینگ غلافی

کوپلینگ غلافی

کوپلینگ غلافی

کوپلینگ غلافی از یک لوله تشکیل شده است که قطر داخلی آن مطابق با تلرانس مورد نیاز شفت می باشد. بسته به نیاز و کاربرد کوپلینگ برای انتقال گشتاور از یک خار و یک شیار خار در داخل آن استفاده می شود.

برای قفل کردن کوپلینگ در محل خود، دو سوراخ نواری در آن ایجاد می گردد.

کوپلینگ غلافی هم چنین با عنوان کوپلینگ های جعبه ای شناخته می شوند. در کوپلینگ غلافی انتهای شفت ها با هم کوپل و مقابل هم مماس شده و به وسیله ی یک غلاف پوشیده می شود.

یک خار سر قلابی فرورونده دو شفت را نگه داشته و در هم غلاف می شود . کوپلینگ غلافی ساده ترین نوع کوپلینگ هستند که معمولا از چدن ساخته شده اند.

کوپلینگ غلافی از یک قطعه لوله ی توخالی تشکیل شده اند که اندازه قطر داخلی آنها با قطر شفت ها برابر است. لوله روی دو انتهای شفت با کمک خار فرورونده مخروطی شکل تنظیم می شود. خار و غلاف برای انتقال توان از یک شفت به دیگری مناسب هستند .

WhatsApp